Регистрација

Регистровањем на електронски шалтер града Пирот биће Вам омогућено подношење захтева електронским путем, праћење стања обраде захтева као и непосредна електронска комуникација са запосленима у градској управи који раде на обради Вашег захтева.

Регистрација је бесплатна, брза и једноставна. По успешној регистрацији биће Вам доступно коришћење свих садржаја и услуга електронског шалтера града Пирот.

Желите да се региструјете као:
  Физичко лице   Правно лице