Физичка лица   Правна лица

Одељење за привреду и финансије

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове