logo big
Шифра предмета: 20 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Постављање привремених монтажних објеката – ауто и камп приколице, продајне тезге, фрижидери и аутомати

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Ана Вељић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail: slobodan.obradovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03 97-55-079
Комунална накнада за постављање продајне тезге за продају карата, робе испред продавница и за продају честитки и цвећа Град Пирот

I зона - 96,5 дин/м2 дневно;

II зона - 87,5 дин/м2 дневно;

III зона - 77 дин/м2 дневно;

IV зона - 67,5 дин/м2 дневно;

V зона - 57 дин/м2 дневно;

VI зона - 48 дин/м2 дневно.

840-742241843-03 97-55-079
Комунална накнада за постављање камп кућица, стамбене приколице, шатора и сл. Град Пирот 29 дин/м2 дневно 840-742241843-03 97-55-079
Комунална накнада за постављање фрижидера и расхладних витрина Град Пирот

I зона - 27 дин/м2 дневно;

II зона - 26 дин/м2 дневно;

III зона - 22 дин/м2 дневно;

IV зона - 20 дин/м2 дневно;

V зона - 18,5 дин/м2 дневно;

VI зона - 16,5 дин/м2 дневно.

840-742241843-03 97-55-079
Комунална накнада за постављање аутомата за фотографију и друге сличне мале аутомате Град Пирот

I зона - 13,5 дин/м2 дневно;

II зона - 12,5 дин/м2 дневно;

III зона - 11,5 дин/м2 дневно;

IV зона - 10,5 дин/м2 дневно;

V зона - 7 дин/м2 дневно;

VI зона - 6 дин/м2 дневно.

840-742241843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Законски рок за издавање решења је 30 дана од дана покретања поступка

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев