logo big
Шифра предмета: 38 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврда о уједу паса луталица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Марко Станисављевић, Миомир Николић, Срђан Ранчић, Драгана Бојанић, Милош Јоцић, Руководиоци група комуналне инспекције и комунални инспектори
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 2. став 2. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица ("Сл.лист града Ниша" бр.65/10)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална административна такса за потврду Град Пирот 300,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   МУП - надлежна ПУ Копија  
Извештај изабраног лекара   Прибавља странка Оригинал  
Извештај лекара специјалисте   Завод за јавно здравље Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 5 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев