logo big
Шифра предмета: 2 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију, студентски кредит, студентски дом, дом ученика средњих школа и ослобађање од плаћања школарине и испита

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове образовања, културе, спорта, јавног информисања, удружења грађана и протокол
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Александра Ћућуз, Емина Ђорђевић,
Тел: 010/305-501
E-mail: aleksandra.cucuz@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију, студентски кредит, студентски дом, дом ученика средњих школа и ослобађање од плаћања школарине и испита
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи на основу члана 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени. гласник РС“ број 18/2010 и 55/2013), члана 16. и члана 29. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени. гласник РС“ број 46/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/2013) и члана 30. и 136.. Закона о општем управном поступку („Службени. гласник РС“ број 18/16).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Потврда о примањима из радног односа   Доставља странка Оригинал  
Изјава о члановима заједничког домаћинства        
Потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији незапослених   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од индустријске својине и других примања   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе на евиденцији незапослених   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о катастарском приходу   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о редовном похађању средње школе, о статусу студента/ војника чланова домаћинства   Доставља странка    
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 2-17 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев