logo big
Шифра предмета: 5 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-512


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Саша Игић, Саветник
Тел: 010/305-512
E-mail: sasa.igic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу чланом 10. Закона о енергетици, члана 5 – 10. Уредбе о енергетски угроженом
купцу, а решење се доноси на основу Уредбе о енергетски угроженом купцу и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о пребивалишту чланова домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о укупним месечним примањима и приходима у месецу који претходи месецу подношења захтева   Доставља странка    
Доказ о незапослености   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о школовању за децу старију од 15 година   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о поседовању непокретности и приходима   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о приходу по основу обављања самосталне делатности у месецу који претходи месецу подношења захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о правном основу коришћења непокретности   Доставља странка    
Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас   Доставља странка    
Доказ да је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев