logo big
Шифра предмета: 6 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-512


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса, због здравственог

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Саша Игић, Саветник
Тел: 010/305-512
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса, због здравственог
Правни основ административног поступка Сходно члану 2. тачка 23. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14), енергетски угрожени купац је домаћинство које због социјалног статуса или здравственог стања, у складу са овим законом, има право на снабдевање под посебним условима.
Сходно члану 2. став 1. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС” број 113/2015), која је донета на основу овлашћења из члана 10. став 8. Закона о енергетици, енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланa породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом уредбом.
Сходно члану 2. став 2. Уредбе о енергетски угроженом купцу енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном обрасцу        
Доказ о здравственом стању члана породичног домаћинства тј. одговарајућа медицинска документација   Доставља странка    
Доказ о правном основу коришћења непокретности   Доставља странка    
Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас   Доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 3 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев