logo big
Шифра предмета: 27 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова за вантелесну оплодњу

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Накнада трошкова за вантелесну оплодњу
Правни основ административног поступка Одлука о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње ("Сл. лист града Ниша" бр. 19/10,18/13,15/14,14/16,29/17)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Уредна медицинска документација из које се види да је здравствена установа заказала обављање поступка ВТО   Доставља странка Фотокопија  
Рок за решавање потпуног предмета 20 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев