logo big
Шифра предмета: 32 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 – СУС „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111/09 - др. закон), Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида( "Сл. гласник РС" бр. 45/2009)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод из чиповане личне карте        
Медицинска документација не старија од 6 месеци(налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације и спец. ортопедије)   Доставља странка Оригинал  
Решење о признавању својства РВИ/МВИ   Доставља странка    
Потврда РФЗО да подносилац захтева не осварује право на помагало   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда Фонда за социјално осигурањ војних осигураника да подносилац захтева не остварује право на помагало   Доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев