logo big
Шифра предмета: 48 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Захтев за повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - исправка, 25/2000 – СУС „Службени гласник РС“ број 101/05 - др. закон, 111/09 - др. закон)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Уверење из Службе за катастар непокретности   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Уверење из Републичког фонда ПИО   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Уверење Националне службе за запошљавање   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Уверење из Пореске управе   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Уверење о приходима за чланове породице   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев