logo big
Шифра предмета: 50 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Укидање својства избеглог лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Чл. 102. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Чл. 59. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Не плаћају се        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија избегличке легитимације   Доставља странка    
Уверење о држављанству РС   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 19 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев