logo big
Шифра предмета: 51 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих, расељених и прогнаних лица

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих, расељених и прогнаних лица
Правни основ административног поступка поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Правилник о раду и условима и критеријумима за избор најугроженијих породица;
Чл. 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Правилник о раду Комисије
Чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Не плаћају се        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија легитимације   Доставља странка    
Оверена изјава са два сведока о заједничком домаћинству   Доставља странка    
Фотокопије личних докумената чланова домаћинства (избегличке, расељеничке легитимације, личне карте)   Доставља странка    
Доказ о приходима свих чланова домаћинства (потврда послодавца, чек од пензије, копије здравствених књижица или оверена лична изјава о незапослености)   Доставља странка    
Уверење о незапослености Националне службе за запошљавање   Прибавља се по службеној дужности    
Решење о инвалидности или телесном оштећењу   Доставља странка Фотокопија  
Мишљење Интерресорне Комисије   Доставља странка    
Оверена лична изјава о једнородитељској породици   Доставља странка    
Изводи из МКР за малолетне чланове домаћинства   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев