logo big
Шифра предмета: 56 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-512


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Поступак заштите права пацијената

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Саша Игић, Саветник
Тел: 010/305-512
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Поступак заштите права пацијената
Правни основ административног поступка Право на подношење захтева за заштиту права пацијената регулисано је чланом 30. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/13).
У члану 30. Закона о правима пацијената прописано је да пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе или саветнику за заштиту права пацијената.
Чланом 41. Закона о правима пацијената прописан је рок од 8 радних дана за спровођење овог поступка, уз напомену да на овај рок треба додати да је директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан да у року од пет радних дана од добијања извештаја саветника пацијената, достави саветнику пацијената обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са приговором, што доводи да укупан рок за окончање поступка износи 13 радних дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Документација (медицинска документација, изјава подносиоца приговора, записник, изјаве сведока итд.)   Доставља странка Фотокопија  
Рок за решавање потпуног предмета 13 дана
Напомена Препоручени рок 9 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев