logo big
Шифра предмета: 57 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, за паркирање возила особа са инвалидитетом

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за социјалну, борачко - инвалидску заштиту, избегла и расељена лица
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Марија Николић, Саветник
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, за паркирање возила особа са инвалидитетом
Правни основ административног поступка Одлука о утврђивањукатегорија инвалида који могу да користе јавна паркиралишта на територији општине Пирот("Сл. лист града Ниша" бр. 11/2012)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија решења о телесном оштећењу/инвалидитету   Доставља странка    
Медицинска документација везана за инвалидност   Доставља странка    
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Возачка дозвола   Доставља странка Фотокопија  
Саобраћајне дозвола   Доставља странка Фотокопија  
Извод из МКР (ако је власник возила дете особе са инвалидитетом) или Извод из МКВ (ако је власник возила брачни друг)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда/Решење о старатељству или статусу хранитеља (ако се саобраћајна дозвола води на члана породице)   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 4 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев