logo big
Шифра предмета: 71 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнада трошкова и учешће у трошковима превоза деце припремног предшколског програма и ученика у основним и средњим школама

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Александра Ћућуз, Емина Ђорђевић
Тел: 010/305-501
E-mail: aleksandra.cucuz@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о основама система образовања и васпитања("Сл. гласник РС" бр. 88/2017 и 27/2018), Одлука о регулисању обезбеђења средстава за превоз и учешћа Општине Пирот у трошковима превоза деце припремног предшколског програма и ученика и запослених у основним и средњим школама ("Сл. лист града Ниша" бр. 2/2013)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац Захтева        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Школска потврда   Прибавља се по службеној дужности    
Пријава пребивалишта   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Препоручени рок 15

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев