logo big
Шифра предмета: 75 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година
Правни основ административног поступка Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци ("Сл. лист града Ниша " бр.87/11)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Молба за пружање помоћи (подноси се писарници Градске управе)        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте мајке (оца у изузетним случајевима)        
Фотокопија картице текућег рачуна        
Медицинска документација којом доказује трошкове лечења детета   Доставља странка Фотокопија  
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев