logo big
Шифра предмета: 76 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на једнократну новчану помоћ за децу корисника права на дечији додатак која полазе у први разред

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности 
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Драган Мијалковић, Саветник
Тел: 010/305-501
E-mail: dragan.mijalkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци ("Сл.лист града Ниша" бр. 87/11, 11/12,44/13,20/15,4/16,74/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Потврда о упису детета у први разред   Доставља странка Оригинал  
Фотокопија картице текућег рачуна        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте        
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев