logo big
Шифра предмета: 77 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на бесплатне уџбенике за треће дете у породици и децу корисника НСП, основношколског узраста

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности 
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Милена Милић, Сарадник
Тел: 010/305-501
E-mail: milena.milic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на бесплатне уџбенике за треће дете у породици и децу корисника НСП, основношколског узраста
Правни основ административног поступка Закон о основама система образовања и васпитања("Сл. гласник РС "бр.88/2017), Одлука о социјалној заштити Града Пирота("Сл. лист града Ниша" бр. 2/2018),
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев за остваривање права на бесплатне уџбенике        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Решење о праву на новчану социјалну помоћ   Доставља странка Фотокопија  
Школска потврда   Доставља странка    
Извод из матичне књиге рођених за треће дете   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 10 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев