logo big
Шифра предмета: 78 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-503


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на бесплатну ужину за треће дете у породици и децу корисника НСП, основношколског узраста

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Тошић, Виши референт
Тел: 010/305-503
E-mail: borci@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на бесплатну ужину за треће дете у породици и децу корисника НСП, основношколског узраста
Правни основ административног поступка Закон о основама система образовања и васпитања("Сл. гласник РС" бр. 88/2017), Одлука о измени и допуни одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци( "Сл. лист града Ниша" бр.2/2018), Одлука о социјалној заштити града Пирота ("Сл.лист града Ниша" бр.2/2018
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод из чиповане личне карте        
Решење НСП   Доставља странка Фотокопија  
Изводи из матичне књиге рођених за треће дете   Прибавља се по службеној дужности    
Школска потврда   Прибавља се по службеној дужности или доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 10 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев