logo big
Шифра предмета: 79 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на новчану помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Милена Милић, Сарадник
Тел: 010/305-501
E-mail: milena.milic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права на новчану помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу
Правни основ административног поступка Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци Скупштине града Пирота (" Сл. лист града Ниша" бр. 30/2018)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев за остваривање права за новорођено дете чији родитељи живе на селу        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте мајке и оца        
Извод из матичне књиге рођених за дете   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о месту пребивалишта за дете   Прибавља се по службеној дужности    
Фотокопија картице текућег рачуна   Доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев