logo big
Шифра предмета: 86 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Надица Адамовић, Шеф одсека за друштвену бригу о деци, омладину и здравствену заштиту
Тел: 010/305-501
E-mail: nadica.adamovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину оствар. права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев странке на прописаном републичком обрасцу ОН-ПНД Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (" Сл. гласник РС" 58/2018)        
Извод из евиденције ЦРОСО о основу осигурања, на дан подношења захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Податак о почетку коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, уколико је коришћено ово право-дознака   Доставља странка    
Мишљење надлежне комисије Републичког фонда за ПИО о потреби да подносилац захтевазбог здравственог стања дететаоствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев