logo big
Шифра предмета: 17 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта на основу споразума са власником земљишта

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка  
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка администртативна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева       Поступак се може покренути по захтеву странке или на иницијативу Градског правобраниоца
Копија плана     Доставља подносилац захтева  
Лист непокретности     Прибавља се по службеној дужности  
Информација о локацији   ЈЛС Оригинал  
Пројектна документација   Доставља подносилац захтева Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Законски рок 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев