logo big
Шифра предмета: 7 РР
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-541


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање потврде органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из средстава буџета ЈЛС

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Рурални развој
Контакт подаци надлежног службеника Милан Цветковић, Весна Лазаревић, Саветник за пољопривреду
Тел: 010/305-541
E-mail: agro@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање потврде органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из средстава буџета ЈЛС
Правни основ административног поступка Издавање потврде спроводи се у складу са члановима 9, 29, 58. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) а у вези са правилником/конкурсом/уредбом који се односе на субвенције, подстицаје или доделу бесповратних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима од стране Републике Србије, АП Војводине или општине/града. Како није одређен рок за спровођење овог поступка, примењује се чл. 29.. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који прописује да је надлежни орган дужан да изда потврду исти дан или најкасније у року од 8 дана од пријема захтева. Препоручени рок за спровођење овог поступка је 5 дана.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 5 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев