logo big
Шифра предмета: 31 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Заузеће јавне површине за привремено обављање делатности испред пословних просторија

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail: slobodan.obradovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 93. Одлуке о комуналном уређењу (Општински сл.гласник бр.9/2000 и Сл. лист града Ниша бр. 15/02, 19/05, 68/09 и 153/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок је 3 дана, а законски рок је 30 дана од дана подношења уредног захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев