logo big
Шифра предмета: 32 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Заузеће јавне површине за привремено обављање занатске и друге делатности на јавној површини

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail: slobodan.obradovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 93. Одлуке о комуналном уређењу (Општински сл.гласник бр.9/2000 и Сл. лист града Ниша бр. 15/02, 19/05, 68/09 и 153/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок за решавање је 3 дана, а законски рок за решавање предмета је 30 дана од дана предаје захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев