logo big
Шифра предмета: 23 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Постављање привремених монтажних објеката – монтажне трибине, циркуске шатре, луна паркови, платои

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail: slobodan.obradovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Привремено заузеће јавне површине за постављање забавних паркова, циркуса, луна паркова и сл.
Правни основ административног поступка Члан 7. и 31. Одлуке о условима постављања монтажних објеката на површинама јавне намене ("Сл. лист града Ниша", бр.16/10)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ 

Комунална накнада Град Пирот

I зона - 6 дин/м2 дневно;

II зона - 5,5 дин/м2 дневно;

III зона - 3,5 дин/м2 дневно;

IV зона - 3 дин/м2 дневно;

V зона - 2,5 дин/м2 дневно;

VI зона - 2 дин/м2 дневно.

840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 4 дана
Напомена Препоручени рок је 4 дана, а најкасније у року од 30 дана од покретања поступка

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев