logo big
Шифра предмета: 35 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010-305-522


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Сагласност за извођење занатских радова на гробницама, споменицима и спомен обележјима

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Бојан Ивковић, Шеф одсека за стамбено-комуналне послове
Тел: 010-305-522
E-mail: bojan.ivkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка  
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Административна такса за издавање решења Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Скица радова   Пројектантска организација/пројектант Оригинал Прибавља странка
Потврда о коришћењу гробног места   ЈП Комуналац Пирот Оригинал Прибавља странка
Рок за решавање потпуног предмета 4 дана
Напомена Законски рок за решаваље предмета је 30 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев