logo big
Шифра предмета: 39 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврда о нешкодљивом уклањању леша животиње

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Марко Станисављевић, Миомир Николић, Срђан Ранчић, Драгана Бојанић, Милош Јоцић, Руководиоци група комуналних инспектора и комунални инспектори
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Држалац животиња пријављује угинуће животиње и отпатке животињског порекла надлежном органу ради њиховог нешкодљивог уклањања
Правни основ административног поступка Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др.закон)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална комунална такса за потврду Град Пирот 300,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Пасош угинуле животиње   МПШВ - Управа за ветерину Копија  
Извештај о угинућу   Надлежна ветеринарска клиника Оргинал  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев