logo big
Шифра предмета: 11 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-535


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис лица у јединствени бирачки списак

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Миљан Танчић, Илија Најдановић, Виши сарадник за послове бирачког списка
Тел: 010/305-535
E-mail: ilija.najdanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Упис лица у јединствени бирачки списак
Правни основ административног поступка Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) дефинише јединствени бирачки списак као јавну исправу у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта/Очитана лична карта   Полицијска управа Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев