logo big
Шифра предмета: 90 ДД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за ванпривредне делатности
Телефон: 010/305-501


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права на регресирање свих трошкова боравка деце у предшколској установи

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за ванпривредне делатности
Мања организациона јединица Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту
Делатност Друштвене делатности
Контакт подаци надлежног службеника Драган Мијалковић, Саветник
Тел: 010/305-501
E-mail: dragan.mijalkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Одлука о регресирању трошкова боравка и учешћу корисника у месечној економској цени по детету у ПУ "Чика Јова Змај" ("Сл. лист града Ниша" бр. 20/2015)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева        
Потврда о остваривању права на НСП   Доставља странка    
Изводи из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Решење ЦСР да је дете без родитељског старања   Доставља странка Фотокопија  
Мишљење интерресорне комисије   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда да је дете уписано у ПУ   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана
Напомена  

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев