logo big
Шифра предмета: 12 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-535


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис промена података у јединствени бирачки списак

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Илија Најдановић, Миљан Танчић, Рефернт за јединствени бирачки списак
Тел: 010/305-535
E-mail: ilija.najdanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Упис промена података у јединствени бирачки списак
Правни основ административног поступка Упис промене података у јединственом биачком списку по службеној дужности врши се тако што министарство надлежно за унутрашње послове доставља електронским путем, министарству надлежном за послове управе, податке из службених евиденцијa о пребивалишту и боравишту грађана на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа Оригинал/Очитана лична карта На увид
Решење, односно други документ на коме се заснива захтев за промену   Прибавља се по службеној дужности    
Решење о подносиоцу изборне листе или овлашћење за лице које је овластио подносилац изборне листе   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета Одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев