logo big
Шифра предмета: 13 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-535


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврда о бирачком праву

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Илија Најдановић, Миљан Танчић, Виши сарадник за послове бирачког списка
Тел: 010/305-535
E-mail: ilija.najdanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Потврда о бирачком праву
Правни основ административног поступка Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – исправка др. закона, 18/2004, 101/2005 – др закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2001 и 104/2009 – др. закон) у члану 44. став 2. тачка 1., Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“ број 101/2017 и 104/2009) у члану 11. став 3. тачка 3, Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“ број 23/2014) у члан
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 620,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа Оригинал/ Очитана лична карта На увид
Решење о подносиоцу изборне листе
или овлашћење за лице које је овластио подносилац изборне листе
  Решење се прибавља се по службеној дужности, а овлашћење доставља сама странка    
Доказ о уплаћеној административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев