logo big
Шифра предмета: 33 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-525


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Приступ информацијама од јавног значаја

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за послове органа Града и месне заједнице
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Вања Ђорђевић, Саветник на пословима Градског већа
Тел: 010/305-525
E-mail: vanja.djordjevic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, надлежном органу власти , у писменој форми.
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), којим је прописано да тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
копија докумената по страни: на формату А3   6,00    
копија докумената по страни: на формату А4   3,00    
копија докумената у електронском запису: дискета   20,00    
копија докумената у електронском запису:ЦД   35,00    
копија докумената у електронском запису: DVD   40,00    
копија документа на аудио касети   50,00    
копија документа на аудио/видео касети   300,00    
претварање једне стране документа из физичког у електронски облик   30,00    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Накнада за плаћање нужних трошкова, уколико не постоје прописани разлози за ослобађање од плаћања или умањење износа     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета Без одлагања, а најкасније у року од 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев