logo big
Шифра предмета: 39 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнадни упис у матичну књигу рођених

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Накнадни упис у матичну књигу рођених
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр.20/2009, 145/2014 и 47/2018), члан 25. ; Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС", 93/2018), тачка 24. и Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) члан 136.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа На увид  
Извод из матичне књиге рођени/венчаних за родитеље детета чије рођење се уписује   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за родитеље   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење да лице није уписано у МКР   Прибавља се по службеној дужности    
Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о подацима које треба уписати (изјава два сведока који су присуствовали догађају)     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев