logo big
Шифра предмета: 41 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Допуна података у матичним књигама

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Допуна података у матичним књигама
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр.20/2009, 145/2014 и 47/2018), члан 26. и Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) члан 136.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа На увид  
Документа која служе као доказ о чињеницама и иситинитости о подацима које треба допунити     Оригинал/ Оверена копија  
Извод из МКР/МКВ/МКУ или уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев